Veřejné zakázky

 

PROBÍHAJÍCÍ

Výměna oken a vstupních dveří objektu čp. 269, Chuchelna - výzva k podání cenové nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list     Příloha č. 2 - Čestné prohlášení    Příloha č. 3 - Zadání    Příloha č. 4 - Položkový rozpočet    Příloha č. 5 - SOD
Lhůta pro podání nabídek: 28. 05. 2024 12:00

ARCHIV

"Opěrná zeď - parkoviště u koupaliště Chuchelna"- výzva k podání nabídky
Příloha č. 2 - Výkaz výměrPříloha č. 3 - fotodokumentacePříloha č. 4 - Krycí listPříloha č. 5 - Čestné prohlášení
Lhůta pro podání nabídek: 15.09.2023 12:00
DODAVATEL VYBRÁN - Oznámení o výběru dodavatele

"Oprava nátěru veřejného koupaliště v obci Chuchelna – 2. výzva"- k podání cenové nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list
    Příloha č. 2 - Položkový rozpočet   Příloha č. 3 - Čestné prohlášení  Příloha č. 4 - Situace - bazén    Příloha č. 5 - foto
Lhůta pro podání nabídek: 09.05.2023 12:00
DODAVATEL VYBRÁN -
Oznámení o výběru dodavatele

"Výměna oken - ZŠ a MŠ Chuchelna" výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list    Příloha č. 2 - Čestné prohlášení    Příloha č. 3 - Zadání   Příloha č. 4 - Položkový rozpočet
Lhůta pro podání nabídek: 18.04.2023 12:00
                                Informace k zadávací dokumentaci č. 1 - výběrové řízení "Výměna oken - ZŠ a MŠ Chuchelna"
DODAVATEL VYBRÁN - Oznámení o výběru dodavatele

 "Změna užívání části stavby čp. 296 – knihovna – 2. výzva" - výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list   Příloha č. 2 - Výkaz výměr   Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Lhůta pro podání nabídek: 21.04.2023 12:00
DODAVATEL VYBRÁN - Oznámení o výběru dodavatele

"Workoutové hřiště - obec Chuchelna"- výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list   Příloha č. 2 - Čestné prohlášení  Příloha č. 3 - Zadání
Lhůta pro podání nabídek: 04.04.2023 12:00
DODAVATEL VYBRÁN - Oznámení o výběru dodavatele

"Dočišťovací filtr ke stávajícímu septiku k nemovitosti čp. 269"- výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list  Příloha č. 2 - Výkaz výměr  Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Lhůta pro podání nabídek: 28.02.2023 12:00
DODAVATEL VYBRÁN - Oznámení o výběru dodavatele

"Změna užívání části stavby čp. 296 - knihovna" - výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list   Příloha č. 2 - Položkový rozpočet    Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Lhůta pro podání nabídek: 31.01.2023 12:00
ZRUŠENO - Oznámení o zrušení

"Chuchelna - kabelové vedení VO"  - přímé zadání zakázky malého rozsahu
DODAVATEL VYBRÁN - VČE - montáže, a.s., IČO: 25938746

"Oprava nátěru veřejného koupaliště v obci Chuchelnavýzva k podání nabídce
Příloha č. 1 - Krycí list     Příloha č. 2 - Položkový rozpočet    Příloha č. 3 - Čestné prohlášení    Příloha č. 4 - Situace - bazén
Lhůta pro podání nabídek: 24.05.2022 12:00
ZRUŠENO - Rozhodnutí o zrušení

"Oprava hřbitovní zdi Chuchelna - 2. kolo" 2. výzva k podání nabídce
Příloha č. 1 - Krycí list     Příloha č. 2 - Rozpočet     Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Lhůta pro podání nabídek: 10.05.2022 12:00
DODAVATEL VYBRÁN - Oznámení o výběru dodavatele

"Oprava hřbitovní zdi Chuchelna - 2. kolo" - výzva k podání nabídce
Příloha č. 1 - Krycí list     Příloha č. 2 - Rozpočet     Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Lhůta pro podání nabídek: 12.04.2022 12:00
ZRUŠENO - Rozhodnutí o zrušení