Veřejné zakázky

 

PROBÍHAJÍCÍ

"Výměna oken - ZŠ a MŠ Chuchelna" - výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list    Příloha č. 2 - Čestné prohlášení    Příloha č. 3 - Zadání   Příloha č. 4 - Položkový rozpočet
Lhůta pro podání nabídek: 18.04.2023 12:00

 

"Workoutové hřiště - obec Chuchelna" - výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list   Příloha č. 2 - Čestné prohlášení  Příloha č. 3 - Zadání
Lhůta pro podání nabídek: 04.04.2023 12:00

ARCHIV

"Dočišťovací filtr ke stávajícímu septiku k nemovitosti čp. 269"- výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list  Příloha č. 2 - Výkaz výměr  Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Lhůta pro podání nabídek: 28.02.2023 12:00
DODAVATEL VYBRÁN - Oznámení o výběru dodavatele

"Změna užívání části stavby čp. 296 - knihovna" - výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list   Příloha č. 2 - Položkový rozpočet    Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Lhůta pro podání nabídek: 31.01.2023 12:00
ZRUŠENO - Oznámení o zrušení

"Chuchelna - kabelové vedení VO"  - přímé zadání zakázky malého rozsahu
DODAVATEL VYBRÁN - VČE - montáže, a.s., IČO: 25938746

"Oprava nátěru veřejného koupaliště v obci Chuchelnavýzva k podání nabídce
Příloha č. 1 - Krycí list     Příloha č. 2 - Položkový rozpočet    Příloha č. 3 - Čestné prohlášení    Příloha č. 4 - Situace - bazén
Lhůta pro podání nabídek: 24.05.2022 12:00

"Oprava hřbitovní zdi Chuchelna - 2. kolo" 2. výzva k podání nabídce
Příloha č. 1 - Krycí list     Příloha č. 2 - Rozpočet     Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Lhůta pro podání nabídek: 10.05.2022 12:00
DODAVATEL VYBRÁN - Oznámení o výběru dodavatele

"Oprava hřbitovní zdi Chuchelna - 2. kolo" - výzva k podání nabídce
Příloha č. 1 - Krycí list     Příloha č. 2 - Rozpočet     Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Lhůta pro podání nabídek: 12.04.2022 12:00
ZRUŠENO - Rozhodnutí o zrušení