Veřejné zakázky

 

Chuchelna – chodník podél silnice III/2923 – část chodníku u křižovatky u č. p. 65
Uzávěrka příjmu nabídek: 11.05.2021 14:00
ZRUŠENO

Oprava hřbitovní zdi Chuchelna
Uzávěrka příjmu nabídek: 09.04.2021 12:00
Zakázku provádí dodavatel: DKK Stav s.r.o., IČO: 27349187