Spolky

SDH Chuchelna
Myslivecké sdružení Slap

PŘIPRAVUJEME

Rybáři

PŘIPRAVUJEME

Motorsport Chuchelna
Senior klub

Založen byl 4. 4. 1997 z iniciativy tehdejší předsedkyně sociální a zdravotní komise obce Chuchelna paní Zdeňky Bažantové. Obec klubu poskytuje místnost pro pravidelné schůzky a občasnou hmotnou i morální podporu. Klub se schází každý pátek v 16 – 18 hodin. Začínal s počtem účastníků okolo dvaceti včetně několika mužů, kteří však v důsledku nemoci nebo úmrtí z jeho řad vymizeli. Z klubu tedy zbyl „babinec“, o který se po celá léta jeho existence paní Zdeňka Bažantová vzorně stará. Chystá občerstvení a hlavně je duší a motorem tohoto neformálního seskupení. V dřívější době klub organizoval přednášky, mnohdy i tři do roka – témata byla zdravotní anebo cestopisná s promítáním filmů. Autorem většiny z nich byl MUDr. Miroslav Holub.

Počet schůzek za celou dobu trvání klubu v roce 2014 překročil 850, což mimo jiné vypovídá o tom, že zvyšující se věk účastníků má vliv na jejich pozornost a zájem. Do klubu chodí proto, že je jim dobře mezi lidmi a rádi si jen tak posedí u kávy nebo čaje a popovídají si.

Z iniciativy Senior klubu začalo 14. října 2000 zdravotní cvičení, určené pro ženy, které se scházejí každé pondělí v 17 – 18 hodin kromě období prázdnin rovněž na Obecním úřadu v Chuchelně. Cvičení vede zkušená fyzioterapeutka paní Jarmila Holubová, která celá ta léta trpělivě dohlíží na správné provedení cviků tak, aby cvičení mělo blahodárný vliv na organismus a aby naopak neublížilo. Této aktivity se zúčastňují mnohé členky Senior klubu, ale také mladší ročníky. Schází se okolo deseti až patnácti žen, které chtějí udělat něco pro své zdraví a kondici.