Formuláře ke stažení

Souhlas do Chucheláčku - oznámení o narození dítěte

Souhlas do Chucheláčku - oznámení o svatbě

Souhlas do Chucheláčku  - jubileum - svatba

Souhlas do Chucheláčku - jubileum - narozeniny

Žádost o pronájem sálu

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106 1999 Sb.

Žádost o vydání voličského průkaz
Žádost o vydání voličského průkazu pro volby prezidenta ČR[DOCX

Krizový plán obce Chuchelna [PDF]

Sdělení úřadu pro ochranu osobních údajů o vykonávané funkci pověřence [PDF]

Žádost o změnu územního plánu

Žádost o změnu územního plánu - vzorově vyplněná [PDF]

Žádost o půjčku z fondu rozvoje bydlení [DOCX]

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chuchelna  (XLS)

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chuchelna [PDF]

Registrace - mobilní rozhlas [PDF]

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2014 - ve formátu PDF [PDF]

POBYT Přihláška k registraci k místnímu poplatku z pobytu 

POBYT Přiznání k místnímu poplatku z pobytu

Plná moc - volby do zastupitelstev krajů [PDF]

PES Přihlášení psa

ODPADY - PŘIHLÁŠKA-vznik, zánik, změna - Místní poplatek za odpady REKREAČNÍ OBJEKT

ODPADY - PŘIHLÁŠKA-vznik, zánik, změna - Místní poplatek za odpady TRVALÝ POBYT

ODPADY OSVOBOZENÍ/ÚLEVA - bydlí v jiné obci, studenti

ODPADY OSVOBOZENÍ  - žádost o prominutí poplatku z důvodu  havarijního stavu

Kontaktní kartička [PDF]

KÁCENÍ STROMŮ, MAJITEL POZEMKU Žádost o povolení kácení mimolesní zeleně

KÁCENÍ STROMŮ, MAJITEL JE OBEC Podnět ke kácení dřevin mimo les na obecním pozemku

KÁCENÍ STROMŮ ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA K POVOLENÍ POKÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

KABELOVÁ TELEVIZE - formulář - výpověď