Události   2023

Připravované

04. 05. 2023 - Zápis do mateřské školy

06. 05. 2023 - Májový pochod

10. 06. 2023 - Tradiční chuchelská pouť
13. 06. 2023 - Veřejné zasedání zastupitelstva obce
24. - 25. 06. 2023 - Hasičský výkročník

05. - 08. 07. 2023 - Kozákov Challenge

Uskutečněné

30. 04. 2023 - Pálení čarodejnic

28. - 29. 04. 2023 - Noc s Andersenem
21. 04. 2023 - Jarní sběr železného šrotu a barevných kovů

06. - 09. 04. 2023 - Cesta za velikonočním zajíčkem

06. 04. 2023 - Promítání "Vzpomínkové večery"

05. 04. 2023 - Den otevřených dveří v mateřské škole

31. 03. - 01. 04. 2023 - Noc s Andersenem - ZRUŠENO

23. 03. 2023 - Přednáška MUDr. M. Holuba - "Bolest a pohybový systém"

18. 03. 2023 - Karneval na Kozákově

16. 03. 2023 - Vzpomínkové večery

09. 03. 2023 - Veřejné zasedání zastupitelstva obce

02. 03. 2023 - Setkání členů rady obce s obyvateli Lhoty, Bačova, Komárova

19. 02. 2023 - Dětský karneval

18. 02. 2023 - Hasičský ples

16. 02. 2023 - Cestovatelská přednáška

04. 02. 2023 - Sokolský ples

03. 02. 2023 - Obecní ples v Chuchelné

02. 02. 2023 - Vzpomínkové večery, promítání

21. 01. 2023 - Výroční zasedání SDH Chuchelna
26. 12. 2022 - Mše svatá v kapli

24. 12. 2022 - Betlémské světlo

22. - 23. 12. 2022 - Prodej vánočních kaprů na Rosničce

22. 12. 2022 - Vzpomínkové večery - Vánoční speciál

18. 12. 2022 - Vánoce na rybníce v Zahradním centru Chuchelna

17. 12. 2022 - Hudební večer u Kodrů

8. 12. 2022 - Veřejné zasedání zastupitelstva

3. 12. 2022 - Divadlo v sokolovně - Herkules a Augiášův chlív

26. 11. 2022 - Vánoční dílničky a rozsvícení vánočního stromku

19. 11. 2022 - Zájezd do bazénu v Jičíně

27. 10. 2022 - Cestovatelská přednáška

22. 10. 2022 - Vítání občánků

20. 10. 2022 - Ustavující zasedání zastupitelstva

15. - 16. 10. 2022 - Dýňobraní v Zahradním centru Chuchelna

01. - 02. 10. 2022 - 19. Krkonošský vejšlapník

01. 10. 2022 - Drakiáda na Kozákově

24. 09. 2022 - Divadelní spolek z Tatobit v Zahradním centru Chuchelna v komedii Je úchvatná!

Zahradní centrum Chuchelna vás zve na 

 

24. 09. 2022 - Spolkové posvícení

23. - 24. 09. 2022 - Volby do obecního zastupitelstva 2022

Volby do zastupitelstva obce Chuchelna, se uskuteční

v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a
v sobotu dne 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Místem konání voleb ve

volebním okrsku č. 1 je volební místnost zasedací místnost v Chuchelně čp. 269 (bývalý obecní úřad) pro voliče části Chuchelna a čp. 35 v části Komárov, vyjma čísel popisných 103, 158, 169, 170, 182, 185, 193 a 249 v části Chuchelna (lokality „Rokliště“ a „Vrchy“), volební místnost nemá bezbariérový přístup,
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost spolková místnost v hasičské zbrojnici na Komárově pro voliče částí obce Lhota a Komárov a čísel popisných 103, 158, 169, 170, 182, 185, 193 a 249 v části Chuchelna
(lokality „Rokliště“ a „Vrchy“), vyjma čp. 35 v části Komárov, volební místnost nemá bezbariérový přístup.

Pro volby do zastupitelstva obce bude voliči umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce bude voliči dodán nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. V den konání voleb může volič obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.

17. 09. 2022 - Rozloučení s létem aneb Vánoce naruby

15. 09. 2022 - Veřejné zasedání zastupitelstva obce

15. 09. 2022 - Očkování psů proti vzteklině

26. 08. 2022 - Kultura na rybníce - Smrt v růžovém

20. 08. 2022 - Drifttrike na Kozákově

18. 08. 2022 - Noční koupání

12. a 13. 08. 2022 - Kultura na rybníce - RUSALKA

06. 08. 2022 - Kultura na rybníce - divadelní hra Normální debil

23. 07. 2022 - Letní kino

11. - 17. 07. 2022 - Kozákov Challenge race

02. 07. 2022 - Letní kino
25. - 26. 06. 2022 - Hasičský výkročník

16. 06. 2022 - Veřejné zasedání zastupitelstva obce

12. 06. 2022 - Kultura na rybníce - Aneta Langerová

12. 06. 2022 - Mše svatá v kapli sv. Antonína Paduánského

začátek v 10h

pořádá Římskokatolická farnost - děkanství sv. Petra a Pavla v Semilech

11. 06. - 12. 06. 2022 - Tradiční chuchelská pouť

10. 06. 2022 - Vzpomínkové večery - speciální díl

09.06. - 11. 06. 2022 - Tradiční výstava bonsají v Zahradním centru Chuchelna
Zahradní centrum Chuchelna zve na tradiční třídenní výstavu bonsají od těch nejlepších pěstitelů z našeho kraje.
Představí vám nejen svá živá umělecká díla, ale naučí vás osobně, jak bonsaje pěstovat, tvarovat nebo vybírat.
🍣 A aby byla návštěva u nás dokonalá, v sobotu se můžete těšit na Sushi bar a kapelu Střípky.
Těšíme na vás v Zahradním centru Chuchelna i v baru u našeho rybníka.
28. 05. 2022 - Jízda veteránů

14. 05. 2022 - Jarní koncert v kapli

09. 05. 2022 - Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ Chuchelna

07. 05. 2022 - Májový pochod

30.04. - 01.05. 2022 - Motocyklové závody ACERBIS MEFO Enduro Cross Country 2022 v areálu lyžařského vleku Kozákov

30. 04. 2022 - Pálení čarodějnic

21. 04. 2022 - Veřejné zasedání zastupitelstva obce

14. - 18. 04. 2022 - Cesta za velikonočním zajíčkem

14. 04. 2022 - Vzpomínkové večery - díl IV.

21. 03. - 18. 04. 2022 - Velikonoční výzva Kuřátkov 2022

09. 04. 2022 - Divadelní kabaret v hostinci u Kodrů

03. 04. 2022 - Dětský karneval

02. 04. 2022 - Hasičský bál

01. 04. 2022 - Noc s Andersenem

31. 03. 2022 - Vzpomínkové večery - díl III.

26. 03. 2022 - Karneval na Kozákově

18. 03. 2022 - Jarní sběr kovošrotu

17. 03. 2022 - Vzpomínkové večery

03. 03. 2022 - Vzpomínkové večery

24. 02. 2022 - Veřejné zasedání zastupitelstva obce