Místní poplatky/odpady

PLATBY  A INFORMACE - ODPADY, PSI, KABELOVÁ TELEVIZE

Harmonogram svozů pro rok 2022

TŘÍDĚNÝ ODPAD

ODPADY - NÁDOBY NA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Variabilní symbol: 3322xxxxxx

Oznámení - platby na rok 2022

KABELOVÁ TELEVIZE

Variabilní symbol: 3341xxxxxx

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA

Variabilní symbol: 1341xxxxxx

JAK TŘÍDIT ODPAD