MÍSTNÍ POPLATKY/ODPADY/TŘÍDĚNÝ ODPAD

PLATBY  A INFORMACE - ODPADY, PSI, KABELOVÁ TELEVIZE

Harmonogram svozů pro rok 2023

TŘÍDĚNÝ ODPAD, STANOVIŠTĚ

ODPADY - NÁDOBY NA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Variabilní symbol: 3722xxxxxx

Oznámení - platby na rok 2023

KABELOVÁ TELEVIZE

Variabilní symbol: 3341xxxxxx

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA

Variabilní symbol: 1341xxxxxx

JAK TŘÍDIT ODPAD