Úřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna 6/2023
Vyvěšení:  25. 05. 2023 - Sejmutí 13.06.2023

Usnesení z 10. schůze rady obce Chuchelna ze dne 10.5.2023
Vyvěšení:  22. 05. 2023 - Sejmutí 06.06.2023

Návrh závěrečného účtu Svazku města a obcí Semily za rok 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku města a obcí Semily za rok 2022
Příloha k návrhu závěrečného účtu Svazku města a obcí Semily
Vyvěšení:  19.05. 2023 - Sejmutí 5.6.2023

Stanovisko k návrhu koncepce "Návrh Změny č. 1 Územního plánu Chuchelna" verze po veřejném projednání - Krajský úřad LK
Vyvěšení:  15. 05. 2023 - Sejmutí 31.5.2023

Návrh závěrečného účtu obce Chuchelna za rok 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna
Vyvěšení:  15. 05. 2023

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších  předpisů - odpověď k místní komunikaci p.p.č. 757/3, k.ú. Lhota Komárov
Vyvěšení:  10. 05. 2023- Sejmutí 26. 05. 2023

Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Kozákov za rok 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Kozákov za rok 2022
Vyvěšení:  09. 05. 2023 

Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Liberecký kraj

Vyvěšení: 21. 04. 2023 - Sejmutí 26.05.2023

Seznam nemovitých věcí  nedostatečně označených vlastníků - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení: 17. 2. 2023 

Rozpočet VHS Turnov na rok 2023
Vyvěšení: 17. 2. 2023 - Sejmutí 31. 12. 2023

Veřejnoprávní smlouva - SDH Chuchelna - dotace z rozpočtu obce na rok 2023
Vyvěšení: 8. 2. 2023 - Sejmutí 8. 2. 2026

Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení:24. 8.2022

Informace o zveřejnění dokumentů VHS Turnov
Vyvěšení: 01.06.2022 - Sejmutí 30.06.2023

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna - poskytnutí dotace v roce 2022
Vyvěšení: 29.04.2022 - Sejmutí 29.04.2025

Informace o financování pracovních míst VPP z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
Vyvěšení: 05.04.2022 - Sejmutí 30.04.2023

Veřejnoprávní smlouva - SDH Chuchelna - poskytnutí dotace v roce 2022
Vyvěšení: 18.03.2022 - Sejmutí 18.03.2025

Veřejnoprávní smlouva - SDH Chuchelna - poskytnuti dotace v roce 2021
Vyvěšení: 08.06.2021 - Sejmutí 10.06.2024

Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Chuchelna - poskytnuti dotace v roce 2021
Vyvěšení: 07.06.20201 - Sejmutí 30.06.2024

Veřejnoprávní smlouva  - TJ Sokol Chuchelna 2020
Vyvěšení: 03.11.2020 - Sejmutí 03.11.2023

Veřejnoprávní smlouva- SDH Chuchelna 2020
Vyvěšení: 26.08.2020 - Sejmutí 26.08.2023

Veřejnoprávní smlouva-TJ Sokol Chuchelna 2020
Vyvěšení: 30.07.2020 - Sejmutí 30.07.2023

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna 2020
Vyvěšení: 30.07.2020 - Sejmutí 30.07.2023

Veřejnoprávní smlouva - VHS Turnov [PDF]
Vyvěšení: 30.06.2020 - Sejmutí 30.06.2023

VHS Turnov - Informace o zveřejnění schváleného dokumentu 2019 [PDF]
Vyvěšení: 16.12.2019 - Sejmutí 31.12.2024