Úřední deska

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna dne 16. 12. 2021
Vyvěšení: 8.12.2021  - Sejmutí 16.12.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku města a obcí Semily -2022-2024
Vyvěšení: 3.12.2021  - Sejmutí 20.12.2021

Návrh rozpočtu Svazku města a obcí Semily na rok 2022
Vyvěšení: 3.12.2021  - Sejmutí 20.12.2021

Střednědobý výhled - návrh VHS Turnov na období 2022 - 2026
Vyvěšení: 2.12.2021  - Sejmutí 20.12.2021

Zveřejnění záměru - prodloužení pachtovní smlouvy
Vyvěšení: 30.11.2021  - Sejmutí 16.12.2021

Návrh rozpočtu obce Chuchelna na rok 2022
Vyvěšení: 30.11.2021  - Sejmutí 16.12.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na období 2023-2025
Vyvěšení: 24.11.2021  - Sejmutí 10.12.2021

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022
Vyvěšení: 24.11.2021  - Sejmutí 10.12.2021

Pozvánka na Setkání zástupců DSO MK Kozákov 7 12 2021
Vyvěšení: 24.11.2021  - Sejmutí 7.12.2021

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Kozákov na rok 2022
Vyvěšení: 19.11.2021  - Sejmutí 8.12.2021

Zveřejnění záměru -  pronájem multifunkčního hřiště s kioskem a koupaliště
Vyvěšení: 12.11.2021  - Sejmutí 4.1.2022

Nedostatečně identifikovaní vlastníci - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkopráních [PDF]
Vyvěšení: 07.09.2021 - Sejmutí 31.08.2022

VHS - Informace o zveřejnění dokumentů 2021 [PDF]
Vyvěšení: 17.06.2021  Sejmutí 30.06.2022

Veřejnoprávní smlouva s SDH Chuchelna - poskytnutí dotace v roce 2021 [PDF]
Vyvěšení: 08.06.2021 - Sejmutí 10.06.2024

Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Chuchelna - poskytnutí dotace v roce 2021 [PDF]
Vyvěšení: 07.06.20201 - Sejmutí 30.06.2024

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu - Veřejně prospěšné práce [PDF]
Vyvěšení: 11 03 2021- Sejmutí 31.12.2021

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Nedostatečně identifikovaní vlastníci - seznam movitých věcí [PDF]
Vyvěšení: 02.03.2021 - Sejmutí 31.12.2021

Informace o zveřejnění schvál. rozpočtu 2021 VHS [PDF]
Vyvěšení: 02.03.2020 - Sejmutí 31.12.2021

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna 2020 3 [PDF]
Vyvěšení: 03.11.2020 - Sejmutí 03.11.2023

Veřejnoprávní smlouva - SDH Chuchelna 2020 [PDF]
Vyvěšení: 26.08.2020 - Sejmutí 26.08.2023

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna 2020 [PDF]
Vyvěšení: 30.07.2020 - Sejmutí 30.07.2023

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna 2020 2 [PDF]
Vyvěšení: 30.07.2020 - Sejmutí 30.07.2023

SKMBT_C20320071307400 [PDF]
Vyvěšení: 30.06.2020 - Sejmutí 30.06.2023

VHS Turnov - Informace o zveřejnění schváleného dokumentu 2019 [PDF]
Vyvěšení: 16.12.2019 - Sejmutí 31.12.2024

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna [PDF]
Vyvěšení: 26.08.2019 - Sejmutí 26.08.2022

Veřejnoprávní smlouva - SDH Chuchelna [PDF]
Vyvěšení: 05.08.2019 - Sejmutí 05.08.2022

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy [PDF]
Vyvěšení: 08.04.2019 - Sejmutí 31.12.2022

mutí 2.12.2021