Úřední deska

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Chuchelna
Vyvěšení: 23.05.2022 - Sejmutí 16.06.2022

Návrh závěrečného účtu DSO MK za rok 2021
Vyvěšení: 23.05.2022 - Sejmutí 16.06.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MK za rok 2021
Vyvěšení: 23.05.2022 - Sejmutí 16.06.2022

Návrh závěrečného účtu obce Chuchelna za rok 2021
Vyvěšení: 19.05.2022 - Sejmutí 16.06.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna za rok 2021
Vyvěšení: 19.05.2022 - Sejmutí 16.06.2022

Oznámení o výběru dodavatele na veřejnou zakázku - Oprava hřbitovní zdi - 2. kolo - 2. výzva
Vyvěšení: 12.05.2022 - Sejmutí 27.05.2022

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích III/2922
Vyvěšení: 12.05.2022 - Sejmutí 27.05.2022

Zvěřejnění záměru prodloužení pachtovní smlouvy
Vyvěšení: 11.05.2022 - Sejmutí 28.05.2022

Zveřejnění dokumentů VHS Turnov za rok 2021
Vyvěšení: 06.05.2022 - Sejmutí 25.05.2022

Vyhlášení 1. kola výběrového řízení - FRB
Vyvěšení: 29.04.2022 - Sejmutí 8.06.2022

SćVK -  Výsledné kalkulace vodného a stočného za rok 2021
Vyvěšení: 29.04.2022 - Sejmutí 29.05.2022

Zveřejnění záměru prodat nově oddělenou část pozemku p.p.č. 1864/4, k.ú. Chuchelna
Vyvěšení: 25.04.2022 - Sejmutí 11.05.2022

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022, Finanční úřad
Vyvěšení: 22.04.2022 - Sejmutí 08.05.2022

Zveřejnění záměru darovat nově oddělené pozemky z p.p.č. 712, 1892/2, 1910/2, k.ú. Chuchelna
Vyvěšení: 21.04.2022 - Sejmutí 10.05.2022

Informace o financování pracovních míst VPP z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
Vyvěšení: 05.04.2022 - Sejmutí 30.04.2023

Veřejnoprávní smlouva s SDH Chuchelna - dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Vyvěšení: 18.03.2022 - Sejmutí 18.03.2025

Opakovaná výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace - veřejná zakázka "Chuchelna - chodník podél silnice III/2923 - část chodníku u křižovatky u čp. 65" - 5. výzva
Vyvěšení: 17.3.2022  

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace - veřejná zakázka "Oprava hřbitovní zdi Chuchelna - 2. kolo"
Vyvěšení: 17.3.2022   

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Vyvěšení: 10.3.2022 

VHS Turnov - Informace o zveřejnění schvál. rozpočtu 2022
Vyvěšení: 7.3.2022  - Sejmutí 31.12.2022

Informace o schválení dokumentů VHS Turnov
Vyvěšení: 10.1.2022  - Sejmutí 22.12.2022

Nedostatečně identifikovaní vlastníci - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních [PDF]
Vyvěšení: 07.09.2021 - Sejmutí 31.08.2022

VHS - Informace o zveřejnění dokumentů 2021 [PDF]
Vyvěšení: 17.06.2021  Sejmutí 30.06.2022

Veřejnoprávní smlouva s SDH Chuchelna - poskytnutí dotace v roce 2021 [PDF]
Vyvěšení: 08.06.2021 - Sejmutí 10.06.2024

Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Chuchelna - poskytnutí dotace v roce 2021 [PDF]
Vyvěšení: 07.06.20201 - Sejmutí 30.06.2024

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna 2020 3 [PDF]
Vyvěšení: 03.11.2020 - Sejmutí 03.11.2023

Veřejnoprávní smlouva - SDH Chuchelna 2020 [PDF]
Vyvěšení: 26.08.2020 - Sejmutí 26.08.2023

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna 2020 [PDF]
Vyvěšení: 30.07.2020 - Sejmutí 30.07.2023

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna 2020 2 [PDF]
Vyvěšení: 30.07.2020 - Sejmutí 30.07.2023

SKMBT_C20320071307400 [PDF]
Vyvěšení: 30.06.2020 - Sejmutí 30.06.2023

VHS Turnov - Informace o zveřejnění schváleného dokumentu 2019 [PDF]
Vyvěšení: 16.12.2019 - Sejmutí 31.12.2024

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna [PDF]
Vyvěšení: 26.08.2019 - Sejmutí 26.08.2022

Veřejnoprávní smlouva - SDH Chuchelna [PDF]
Vyvěšení: 05.08.2019 - Sejmutí 05.08.2022

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy [PDF]
Vyvěšení: 08.04.2019 - Sejmutí 31.12.2022