Úřední deska

 

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce Chuchelna dne 7. 3. 2024
Vyvěšení: 21. 02. 2024 - Sejmutí 7.3.2024

Rozpočet pro rok 2024 - Vodohospodářské sdružení Turnov
Vyvěšení: 15. 02. 2024 - Sejmutí 31.12.2024

Rozpočtové opatření č. 1/2024
Vyvěšení: 13. 02. 2024

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chuchelna ze dne 8. 2. 2024
Vyvěšení: 09. 02. 2024 - Sejmutí 24.02.2024

Zápis z jednání zástupců DSO Mikroregion Kozákov dne 5.2.2024
Vyvěšení: 07. 02. 2024 - Sejmutí 23.02.2024

Zveřejnění adresného záměru prodeje částí pozemků
Vyvěšení: 06. 02. 2024 - Sejmutí 22.02.2024

Návrh rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ_Chuchelna
Vyvěšení: 05. 02. 2024

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Chuchelna
Vyvěšení: 05. 02. 2024

Opatření obecné povahy č. 8/2023 - Veřejná vyhláška - regulace vlka obecného a jeho kříženců
Vyvěšení: 03. 01. 2024 - Sejmutí 31.12. 2033

Informace o zveřejnění schválených dokumentů (rozpočtové opatření a provizorium) - VHS Turnov
Vyvěšení: 28. 12. 2023 - Sejmutí 29.2. 2024

Informace o podpoře projektu "Nákup ochranných prostředků PO pro rok 2023" z Dotačního fondu Libereckého kraje
Vyvěšení: 29. 11. 2023 - Sejmutí 1. 12. 2024

Návrh opatření obecné povahy  - Veřejnou vyhláškou - výjimka, opatření a souhlas týkající se povolení regulace vlka obecného a jeho kříženců na území LK v kompetenci Krajského úřadu LK
Vyvěšení: 06. 11. 2023 - Sejmutí 31.12. 2028

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se uděluje souhlas s provozováním horolezecké a jí podobné činnosti na území přírodní rezervace Údolí Jizery - Krajský úřad LK
Vyvěšení: 23. 10. 2023 - Sejmutí 31. 12. 2033

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna - dotace z rozpočtu obce na rok 2023
Vyvěšení: 9. 10. 2023 - Sejmutí 9. 10. 2026

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů
Vyvěšení:  14. 09. 2023 - Sejmutí 31.12.2033

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení:  11. 09. 2023

Podpora projektu - oprava hřbitovní zdi
Vyvěšení:  09. 08. 2023 - Sejmutí  31. 12. 2024

Seznam nemovitých věcí  nedostatečně označených vlastníků - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení: 17. 2. 2023

Veřejnoprávní smlouva - SDH Chuchelna - dotace z rozpočtu obce na rok 2023
Vyvěšení: 8. 2. 2023 - Sejmutí 8. 2. 2026

Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení:24. 8.2022

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna - poskytnutí dotace v roce 2022
Vyvěšení: 29.04.2022 - Sejmutí 29.04.2025

Veřejnoprávní smlouva - SDH Chuchelna - poskytnutí dotace v roce 2022
Vyvěšení: 18.03.2022 - Sejmutí 18.03.2025

Veřejnoprávní smlouva - SDH Chuchelna - poskytnuti dotace v roce 2021
Vyvěšení: 08.06.2021 - Sejmutí 10.06.2024

Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Chuchelna - poskytnuti dotace v roce 2021
Vyvěšení: 07.06.20201 - Sejmutí 30.06.2024

VHS Turnov - Informace o zveřejnění schváleného dokumentu 2019 [PDF]
Vyvěšení: 16.12.2019 - Sejmutí 31.12.2024

Návrh závěrečného účtu obce Chuchelna za rok 2022
Přílohy k návrhu závěrečného účtu: příloha 1, příloha 2, příloha 3
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna
Vyvěšení:  15. 05. 2023

Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Kozákov za rok 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Kozákov za rok 2022
Vyvěšení:  09. 05. 2023 

Veřejnoprávní smlouva - SDH Chuchelna - dotace z rozpočtu obce na rok 2023
Vyvěšení: 8. 2. 2023 - Sejmutí 8. 2. 2026

Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení:24. 8.2022

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna - poskytnutí dotace v roce 2022
Vyvěšení: 29.04.2022 - Sejmutí 29.04.2025

Informace o financování pracovních míst VPP z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
Vyvěšení: 05.04.2022 - Sejmutí 30.04.2023

Veřejnoprávní smlouva - SDH Chuchelna - poskytnutí dotace v roce 2022
Vyvěšení: 18.03.2022 - Sejmutí 18.03.2025