Úřední deska

Pozvánka na setkání zástupců DSO Mikroregion Kozákov
Vyvěšení:  18. 09. 2023 - Sejmutí 2.10.2023

Usnesení rady obce ze dne 11.9.2023
Vyvěšení:  18. 09. 2023 - Sejmutí 3.10.2023

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů
Vyvěšení:  14. 09. 2023 - Sejmutí 31.12.2033

Zveřejnění záměru směny pozemků
Vyvěšení:  14. 09. 2023 - Sejmutí 30.9.2023

Veřejná dražební vyhláška, Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba, Exekutorský úřad Praha 9, soudní exekutor Mgr. M. Suchánek
Vyvěšení:  14. 09. 2023 - Sejmutí 29.9.2023

Zveřejnění záměru směny pozemku
Vyvěšení:  13. 09. 2023 - Sejmutí 28.9.2023

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy, kterým uděluje souhlas s provozováním horolezecké a jí podobné činnosti na území přírodní rezervace Údolí Jizery - Krajsý úřad LK
Vyvěšení:  13. 09. 2023 - Sejmutí 28.9.2023

Oznámení o zveřejnění právního předpisu - OZV č. 1/2023 Požární řád obce Chuchelna
Vyvěšení:  12. 09. 2023 - Sejmutí 27.9.2023

Rozpočtové opatření č. 3/2023
Vyvěšení:  11. 09. 2023

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení:  11. 09. 2023 - Sejmutí

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chuchelna ze dne  7.9.2023
Vyvěšení:  11. 09. 2023 - Sejmutí  27. 09. 2023

Usnesení rady obce ze dne 28.08.2023
Vyvěšení:  06. 09. 2023 - Sejmutí  22. 09. 2023

Veřejná vyhláška - seznámení účastníků řízení s podklady před rozhodnutím - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Vyvěšení:  06. 09. 2023 - Sejmutí  22. 09. 2023

Zápis č. 3/2023 z jednání zástupců DOS MK dne 19. 6. 2023
Vyvěšení: 25. 8. 2023 - Sejmutí  11. 09. 2023

Podpora projektu - oprava hřbitovní zdi
Vyvěšení:  09. 08. 2023 - Sejmutí  31. 12. 2024

Výzva k podání nabídky na stavební práce - "Opěrná zeď - parkoviště u koupaliště Chuchelna"
Vyvěšení:  09. 08. 2023 - Sejmutí  16. 09. 2023

Seznam nemovitých věcí  nedostatečně označených vlastníků - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení: 17. 2. 2023

Rozpočet VHS Turnov na rok 2023
Vyvěšení: 17. 2. 2023 - Sejmutí 31. 12. 2023

Veřejnoprávní smlouva - SDH Chuchelna - dotace z rozpočtu obce na rok 2023
Vyvěšení: 8. 2. 2023 - Sejmutí 8. 2. 2026

Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení:24. 8.2022

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna - poskytnutí dotace v roce 2022
Vyvěšení: 29.04.2022 - Sejmutí 29.04.2025

Veřejnoprávní smlouva - SDH Chuchelna - poskytnutí dotace v roce 2022
Vyvěšení: 18.03.2022 - Sejmutí 18.03.2025

Veřejnoprávní smlouva - SDH Chuchelna - poskytnuti dotace v roce 2021
Vyvěšení: 08.06.2021 - Sejmutí 10.06.2024

Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Chuchelna - poskytnuti dotace v roce 2021
Vyvěšení: 07.06.20201 - Sejmutí 30.06.2024

Veřejnoprávní smlouva  - TJ Sokol Chuchelna 2020
Vyvěšení: 03.11.2020 - Sejmutí 03.11.2023

VHS Turnov - Informace o zveřejnění schváleného dokumentu 2019 [PDF]
Vyvěšení: 16.12.2019 - Sejmutí 31.12.2024

Návrh závěrečného účtu obce Chuchelna za rok 2022
Přílohy k návrhu závěrečného účtu: příloha 1, příloha 2, příloha 3
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna
Vyvěšení:  15. 05. 2023

Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Kozákov za rok 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Kozákov za rok 2022
Vyvěšení:  09. 05. 2023 

Seznam nemovitých věcí  nedostatečně označených vlastníků - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení: 17. 2. 2023

Rozpočet VHS Turnov na rok 2023
Vyvěšení: 17. 2. 2023 - Sejmutí 31. 12. 2023

Veřejnoprávní smlouva - SDH Chuchelna - dotace z rozpočtu obce na rok 2023
Vyvěšení: 8. 2. 2023 - Sejmutí 8. 2. 2026

Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení:24. 8.2022

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna - poskytnutí dotace v roce 2022
Vyvěšení: 29.04.2022 - Sejmutí 29.04.2025

Informace o financování pracovních míst VPP z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
Vyvěšení: 05.04.2022 - Sejmutí 30.04.2023

Veřejnoprávní smlouva - SDH Chuchelna - poskytnutí dotace v roce 2022
Vyvěšení: 18.03.2022 - Sejmutí 18.03.2025

Veřejnoprávní smlouva - SDH Chuchelna - poskytnuti dotace v roce 2021
Vyvěšení: 08.06.2021 - Sejmutí 10.06.2024

Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Chuchelna - poskytnuti dotace v roce 2021
Vyvěšení: 07.06.20201 - Sejmutí 30.06.2024

Veřejnoprávní smlouva  - TJ Sokol Chuchelna 2020
Vyvěšení: 03.11.2020 - Sejmutí 03.11.2023

VHS Turnov - Informace o zveřejnění schváleného dokumentu 2019 [PDF]
Vyvěšení: 16.12.2019 - Sejmutí 31.12.2024