Úřední deska

Usnesení rady obce ze dne 24. 1. 2023
Vyvěšení: 31. 1. 2023 - Sejmutí 16. 2. 2023

Výběrové řízení na akci "Dočišťovací filtr ke stávajícímu septiku k nemovitosti čp. 269"
Vyvěšení: 30. 1. 2023 - Sejmutí 1. 3. 2023

Oznámení o ukončení bez vydání závěru zjišťovacího řízení - "Rybí přechod na řece Jizeře - Spálov ř. km 103" - Krajský úřad LK
Vyvěšení: 30. 1. 2023 - Sejmutí 16. 2. 2023

Návrh rozpočtu VHS Turnov na rok 2023
Vyvěšení: 30. 1. 2023 - Sejmutí 16.2. 2023

Oznámení o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky "Změna užívání části čp. 296 - knihovna"
Vyvěšení: 27. 1. 2023

Vyhlášení 1. kola výběrového řízení na poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Vyvěšení: 11. 1. 2023 - Sejmutí 1. 3. 2023

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce "Změna užívání části stavby čp. 296 - knihovna"
Vyvěšení: 3. 1. 2023 - Sejmutí 1. 2. 2023

VHS  Turnov - Informace o zveřejnění schválených dokumentů
Vyvěšení: 21. 12.2022 - Sejmutí 28. 2.2023

Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků - Úřad pro zastupování státu ve vědcech majtekových
Vyvěšení: 24. 8.2022

Informace o zveřejnění dokumentů VHS Turnov
Vyvěšení: 01.06.2022 - Sejmutí 30.06.2023

Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Chuchelna - dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Vyvěšení: 29.04.2022 - Sejmutí 29.04.2025

Informace o financování pracovních míst VPP z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
Vyvěšení: 05.04.2022 - Sejmutí 30.04.2023

Veřejnoprávní smlouva s SDH Chuchelna - dotace z rozpočtu obce na rok 2022
Vyvěšení: 18.03.2022 - Sejmutí 18.03.2025

Veřejnoprávní smlouva s SDH Chuchelna - poskytnutí dotace v roce 2021 [PDF]
Vyvěšení: 08.06.2021 - Sejmutí 10.06.2024

Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Chuchelna - poskytnutí dotace v roce 2021 [PDF]
Vyvěšení: 07.06.20201 - Sejmutí 30.06.2024

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna 2020 3 [PDF]
Vyvěšení: 03.11.2020 - Sejmutí 03.11.2023

Veřejnoprávní smlouva - SDH Chuchelna 2020 [PDF]
Vyvěšení: 26.08.2020 - Sejmutí 26.08.2023

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna 2020 [PDF]
Vyvěšení: 30.07.2020 - Sejmutí 30.07.2023

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna 2020 2 [PDF]
Vyvěšení: 30.07.2020 - Sejmutí 30.07.2023

Veřejnoprávní smlouva - VHS Turnov [PDF]
Vyvěšení: 30.06.2020 - Sejmutí 30.06.2023

VHS Turnov - Informace o zveřejnění schváleného dokumentu 2019 [PDF]
Vyvěšení: 16.12.2019 - Sejmutí 31.12.2024