obec

Chuchelna

oficiální stránky obce

Poloha

Obec Chuchelna leží v Libereckém kraji na pomezí chráněné krajinné oblasti Český ráj na severovýchodním svahu Kozákova západně od Semil. Území obce sahá od samotného vrcholu Kozákova až k levému břehu řeky Jizery, protékající kaňonem mezi Bítouchovem a Spálovem.

Rozdělení

Obec se dělí na tři části – Chuchelnu, Lhotu a Komárov. Osady Lhota a Komárov byly k obci připojeny v roce 1976. K části Chuchelna náleží osada Slap s čedičovým lomem, který sahá až ke krajské silnici vedoucí ze Semil do Železného Brodu. Za touto silnicí lze navštívit tzv. Krkavčí skálu s vyhlídkou na kaňon Jizery a protější Riegrovu turistickou stezku. Na vrcholu Kozákova, hory prvohorního stáří s nadmořskou výškou 744 m stojí Riegrova turistická chata a rozhledna. Z ochozu ve výšce 24 m můžeme spatřit nádherné a široké okolí – například Krkonoše, část Orlických hor, Jizerské hory, nad Libercem tyčící se horu Ještěd, velkou část Českého ráje s dominantou hradu Trosky.

Počet obyvatel a domů

V Chuchelně trvale žije 1003 obyvatel (údaj k 1. 1. 2017) a na jejím území se nachází přibližně 450 domů. Z nich je okolo 140 stavení, tzv. chalup, které nejsou trvale obydleny, ale slouží k soukromé rekreaci většinou obyvatelům větších měst, nejčastěji Pražanům. Mnozí z nich se aktivně zapojují do života v naší obci, třeba členstvím v místních spolcích, při pořádání kulturních akcí a podobně. I to svědčí o tom, že se našim obyvatelům a návštěvníkům v Chuchelně líbí, rádi zde žijí nebo se sem vracejí.

Naše obec je velmi malebná a svým obyvatelům skýtá klidné bydlení a základní vybavenost v podobě prodejen s potravinami, základní školy a mateřské školy, několika hostinců a v neposlední řadě četných sportovišť a turistických tras. Uvedené služby, a také několik ubytovacích zařízení slouží četným turistům, kterých v naší obci v poslední době k naší radosti přibývá. Ostatní potřebné služby a zařízení, např. lékaře, lékárny, nemocnici, poštu, několik bank a širokou síť obchodů naši obyvatelé najdou v sousedních Semilech – okresním městě, vzdáleném jen cca 3 km.

12.03.
- Hlášení o přerušení dodávky pitné vody... více

11.03.
- Dne 15.05. proběhne očkování psů proti vzteklině... více

21. 02.
- Výlet pro seniory do Šumperka ZRUŠEN!

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí, povolení vyjimky - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [PDF]
Vyvěšení: 20.05.2021  - Sejmutí 06.06.2021

Zveřejnění záměru - zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví - lokalita u hřbitova [PDF]
Vyvěšení: 18.05.2021  - Sejmutí 04.06.2021

Návrh závěrečného účtu obce Chuchelna za rok 2020 [PDF]
Vyvěšení: 18.05.2021 - Sejmutí 10.06.2021

Výběrové řízení - veřejná zakázka [PDF]
Vyvěšení: 14.05.2021  - Sejmutí 10.06.2021

Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení [PDF]
Vyvěšení: 06.05.2021  - Sejmutí 30.05.2021

Veřejná vyhláška - Zahájení řízení s velkým počtem účastníků, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [PDF]
Vyvěšení: 10.05.2021  - Sejmutí 27.05.2021

SčVK - Výsledná kalkulace vodného a stočného za rok 2020 [PDF]
Vyvěšení: 04.05.2021  - Sejmutí 05.06.2021

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu - Veřejně prospěšné práce [PDF]
Vyvěšení: 11.03.2021  - Sejmutí 31.12.2021

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Nedostatečně identifikovaní vlastníci - seznam movitých věcí [PDF]
Vyvěšení: 02.03.2021 - Sejmutí 31.12.2021

Informace o zveřejnění schvál. rozpočtu 2021 VHS [PDF]
Vyvěšení: 02.03.2021  Sejmutí 31.12.2021

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna 2020 3 [PDF]
Vyvěšení: 03.11.2020 - Sejmutí 03.11.2023

Veřejnoprávní smlouva - SDH Chuchelna 2020 [PDF]
Vyvěšení: 24.08.2020 - Sejmutí 26.08.2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Nedostatečně identif. vlastnictví - Seznam nemovitých věcí [PDF]
Vyvěšení: 24.08.2020 - Sejmutí 10.09.2021

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna 2020 [PDF]
Vyvěšení: 30.07.2020 - Sejmutí 31.07.2023

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna 2020 2 [PDF]
Vyvěšení: 30.07.2020 - Sejmutí 31.07.2023

SKMBT_C20320071307400 [PDF]
Vyvěšení: 30.06.2020 - Sejmutí 30.06.2023

Informace o schválení dokumentů VHS Turnovza rok 2019 [PDF]
Vyvěšení: 20.05.2020 - Sejmutí 30.06.2021

VHS Turnov - Informace o zveřejnění schváleného dokumentu 2019 [PDF]
Vyvěšení: 19.12.2019 - Sejmutí 31.12.2024

Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol Chuchelna [PDF]
Vyvěšení: 26.08.2019 - Sejmutí 26.08.2022

Veřejnoprávní smlouva - SDH Chuchelna [PDF]
Vyvěšení: 05.08.2019 - Sejmutí 05.08.2022

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy [PDF]
Vyvěšení: 08.04.2019 - Sejmutí 31.12.2022