Obec Chuchelna

Nejbližší událost:

Zájezd do bazénu v Liberci
Neděle 27.01.2019 09:00

Nejnovější aktualita:

Tratě pro běžecké lyžování jsou upraveny

Facebooková stránka obce:

Czech point na obecním úřadě:

Jídelní lístek školní jídelny:

Nejbližší zasedání zastupitelstva:

..

Nejbližší schůze rady:

..

Náhodná fotografie:

Videonahrávky z obce:


Veřejné zakázky:


Aktuality
|<    <    >    >|

Změna v placení daně z nabytí nemovitých věcí


Vážení,
dovoluji si Vás touto cestou upozornit, že s účinností od 1. listopadu 2016 vstoupila v platnost novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, z.č. 254/2016 Sb. Tato novela obsahuje kromě jiného i následující poměrně zásadní změny.

V prvé řadě ZMĚNA OSOBY POPLATNÍKA DANĚ.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je vždy nabyvatel. Novelou zákonného opatření došlo ke sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele. Změna osoby poplatníka zároveň odstraňuje institut ručení.
V případě směny nemovitých věcí:
- se při určení sjednané ceny za nabývanou nemovitou věc nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci. Za sjednanou cenu se považuje pouze případný doplatek či jiné poskytnuté plnění ( např. úhrada dluhu za prodávajícího)
- srovnávací daňovou hodnotou je částka odpovídající 100% směrné hodnoty nebo zjištěné ceny.
- je-li ale nabývací hodnotou výlučně sjednaná cena (tj. v případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci z majetku nebo do majetku územního samosprávného celku, dobrovolného svazku obcí nebo Regionální rady regionu soudržnosti), je součástí sjednané ceny i hodnota pozbývané nemovité věci, případně její část.

ZMĚNA V OSVOBOZENÍ OD DANĚ a to zavedením úplného osvobození nabytí nemovitých věcí územními samosprávnými celky.

Nově je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci územními samosprávnými celky nebo dobrovolnými svazky obcí, a to vždy, kdy dochází k nabytí vlastnického práva k nemovité věci do majetku územního samosprávného celku, či dobrovolného svazku obcí.
V souvislosti s uvedenou změnou nemají územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí povinnost podávat daňové přiznání.

Pokud daňová povinnost vznikla ještě přede dnem nabytí účinnosti této novely, postupuje se podle původního znění zákonného opatření, tzn. poplatníkem by v tomto případě byl u kupní a směnné smlouvy primárně prodávající (převodce). Změny zakotvené v novele se tedy budou týkat až případů, kdy k nabytí vlastnického práva k nemovité věci dojde od 1. 11. 2016.

Více informací na:

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci/informace-stanoviska-sdeleni/informace-k-novele-zakonneho-opatreni-senatu-o-dani-z-nabyti-nemovitych-veci-7471


S pozdravem

Irena Jará
vedoucí oddělení
Oddělení majetkových daní
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Sekce Územní pracoviště v Semilech
Vysocká 140, Semily, PSČ 513 01
Tel.: 481 660 360
e-mail: irena.jara@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz

Tisková zpráva

Jméno uživatele:

Heslo uživatele:

Snímek z online kamery na Veverce:

Snímek z online kamery na Komárově:

Snímky z online kamer na Kozákově: