Obec Chuchelna

Nejbližší událost:

Dětský Silvestr
Neděle 31.12.2017 15:00

Nejnovější aktualita:

Programová nabídka kabelové televize Chuchelna

Facebooková stránka obce:

Czech point na obecním úřadě:

Jídelní lístek školní jídelny:

Nejbližší zasedání zastupitelstva:

..

Nejbližší schůze rady:

Pátek 29.12.2017

Náhodná fotografie:

Videonahrávky z obce:


Veřejné zakázky:


Aktuality
|<    <    >    >|

Výzva k podávání připomínek ke Studii odtokových poměrů povodí chuchelských potoků.


Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Labe připravují v současné době akci s názvem „Studie odtokových poměrů Chuchelenský potok“. Zájmové území tvoří celé povodí Chuchelenského potoka s největším důrazem na Chuchelenský potok a Palučinský potok. Studie by měla komplexně zhodnotit míru povodňového ohrožení a navrhnout účinná protipovodňová opatření. Na Chuchelenském potoce se zároveň vyskytují úseky, ve kterých je třeba řešit nevyhovující stav opevnění.

Vlastníci parcel dotčených navrhovanými opatřeními budou v dalších fázích studie kontaktováni.

V případě jakýchkoliv připomínek či podnětů se můžete obrátit na zpracovatele studie odtokových poměrů. Nejdůležitější jsou případné podněty ohledně povodňového ohrožení či přímo požadavků na protipovodňovou ochranu. Jakékoliv podklady prosím zašlete na níže uvedenou adresu.

ENVICONS s.r.o.
Hradecká 569
533 52 Pardubice – Polabiny
tel.: 466 531 787
web: www.envicons.cz
Lukáš KREJČÍ
mob.: 775 500 882
e-mail: lukas.krejci@envicons.cz

Informace čerpejte také z následujících souborů ve formátu PDF:

Průvodní text
Přehledná situace
Oblast 1
Oblast 2
Oblast 3
Oblast 4
Oblast 5
Oblast 6
Oblast 7
Kapacita mostů
Záplavové území 6a
Záplavové území 6b
Záplavové území 6c
Záplavové území 6d
Řez bermou

Jméno uživatele:

Heslo uživatele:

Snímek z online kamery na Veverce:

Skiareál Kozákov